Kinesitherapie

Kinesitherapie betekent letterlijk behandelen door bewegen. Een behandeling kan bestaan uit beweging uitgevoerd door een therapeut (passief) of door de patiënt (actief). Elke behandeling start met een uitgebreid onderzoek, gevolgd door het opstellen van een behandeldoel en het uitwerken van een behandelplan. Dit alles gebeurt in samenspraak met de patiënt. Het behandelplan moet oog hebben voor het oplossen van de huidige klacht (curatief) en een strategie aanbieden om herval te voorkomen (preventief). Een behandeling bestaat zelden uit ‘kinesitherapie’ alleen. Doorgaans komen elementen van de manuele therapie, deep tissue massage en medische oefentherapie mee aan bod. Door de jaren heen heeft kinesitherapie een sterke wetenschappelijke basis opgebouwd.

 

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Een manueel therapeut heeft extra kennis opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling van gewrichtsmatige klachten. Manuele therapie dankt een groot deel van haar successen aan haar effectiviteit in het behandelen van nek-, rug- en bekkenklachten. Mobilisaties, oscillaties, zenuwmobilisaties en eventuele zachte en pijnloze manipulaties zijn vaak gebruikte technieken. Manuele therapie staat zelden alleen in een behandelplan. Elementen van de ‘gewone’ kinesitherapie, de deep tissue massage en medische oefentherapie komen doorgaans mee aan bod.

 

Medische oefentherapie

Medische oefentherapie is een wetenschappelijk onderbouwde oefentherapie. Het is onderdeel van bijna elke kinesitherapeutische en manueel therapeutische behandeling. Ik maak voor elke patiënt een op maat gemaakt programma met doelgerichte oefeningen. Zo kunnen we werken aan de stabiliteit, kracht, uithouding, coördinatie en propioceptie, rekening houdend met duurtijd, frequentie en specificiteit. De oefenprogramma’s worden ook keer op keer besproken zodat deze mee evolueren met de progressie van het letsel. Medische oefentherapie is onmisbaar bij het opstellen van een strategie om herval te voorkomen (preventie).

 

mobilisatie nek/cervicaal

Deep tissue massage

Massage is zijn positie binnen de kinesitherapie al enkele jaren kwijt en de dagen van de “masseur” liggen achter ons. Terecht, want uit studies is gebleken dat massage alleen onvoldoende is in een goed uitgewerkt behandelplan. Het biedt tenslotte enkel een tijdelijke oplossing en zal het lichaam niet sterker maken en beter doen bewegen. Toch heeft massage zeker nog wel een plaats binnen een behandelplan als het goed wordt gecombineerd met manuele therapie en oefentherapie. Spieren kunnen tenslotte verharden, verknobbelen en spasmeren. Echter werkt klassieke massage veelal te oppervlakkig en is soms een diepere werking noodzakelijk. Om deze diepere werking te krijgen pas ik deep tissue massage toe. Voornamelijk mensen die dagdagelijks fysiek op de proef worden gesteld krijgen snel te kampen met blijvende spierklachten in de rug, benen, nek…en zijn hierbij gebaat. Deze deep tissue behandelingen worden manueel toegepast, dus zonder hulpmiddelen zoals naalden. Hierdoor kan er beter gevoeld worden en gerichter behandeld. Veel gebruikte technieken zijn frictie, triggerpunten en diepte-effleurages. Deep tissue behandelingen zijn niet geheel pijnloos en elke patiënt wordt uitgebreid onderzocht op indicaties en contra-indicaties alvorens deze technieken aan de behandelingen worden toegevoegd. Bovendien wordt er met de patiënt afgestemd of deze technieken gewenst zijn en bijgevolg al dan niet worden toegepast. Met deep tissue behandelingen werken we op spieren, fascia (= bindweefsel) en zenuwstructuren. En onrechtstreeks beïnvloeden we hierdoor de gewrichten en gewrichtstructuren.